Auto

Tech College: Richard Krogh email
Gl. Lindholm Skole: Søren Gatzwiller email

Undervisningssteder:
Auto College, Teglværket 2, 9400 Nørresundby, Tlf 72 50 57 00

Tilbage til forsiden -- Tilbage til talentgrupper
Nørre
Uttrup
skole
Et uddannelsesprojekt forankret i Nørresundby
med deltagelse af Gl. Lindholm skole,
Nørre Uttrup skole, Løvvangskolen,
Skansevejens Skole, Tech College Aalborg
og Nørresundby Gymnasium & HF